Vi installerar säkerhetsdörrar i Malmö

Säkerhetsdörrar Malmö - Trygghet för hyresgäster och boende

Vill ni öka tryggheten i er fastighet och skydda hyresgästers och boendes ägodelar mot tjuvar och inkräktare? Då är säkerhetsdörrar en av de mest effektiva lösningarna på marknaden idag.

Säkerhetsdörrar tillverkas av olika material, men oftast av högkvalitativt stål eller aluminium. De är utrustade med säkerhetslås som gör det svårt för inkräktare att bryta sig in. Det är dock inte bara det robusta materialet som gör säkerhetsdörrar så bra. De har även flera andra funktioner som ökar säkerheten i hemmet eller lokalen. Dörrkedjor, titthål (dörrögon), högre brandklassning och inbyggda larm är bara några exempel på de funktioner som en säkerhetsdörr kan ha.

Kontakta oss för att få veta mer eller för att beställa offert på säkerhetsdörrar i Malmö!

En jämförelse mellan säkerhetsdörrar och vanliga dörrar

För att förstå skillnaderna mellan säkerhetsdörrar och vanliga dörrar är det viktigt att jämföra dem.

  • Säkerhetsdörrar är utrustade med speciella säkerhetsfunktioner som vanliga dörrar saknar till exempel förstärkta dörrkarmar, säkerhetslås, brandskydd, dörrkedjor och titthål. 
  • De är vanligtvis tillverkade av robusta material som stål eller aluminium, medan vanliga dörrar oftast är gjorda av trä eller laminat. Detta gör säkerhetsdörrar mer tåliga mot våldsamma intrång och brand.
  • Även om säkerhetsdörrar vanligtvis är dyrare än vanliga dörrar kan en investering i en säkerhetsdörr betala sig i längden genom att skydda och minska risken för inbrott.
  • Säkerhetsdörrar är ofta bättre isolerade än vanliga dörrar. Det gör att ni kan minska energikostnaderna och förbättra ljudisoleringen vid ett dörrbyte.

Sammanfattningsvis är en säkerhetsdörr en bra investering eftersom den erbjuder flera säkerhetsfunktioner som vanliga dörrar saknar. Även om det kan vara en högre initial kostnad betalar sig säkerhetsdörren i längden eftersom den minskar risken för inbrott och sänker era energikostnader.

Vi säljer och monterar säkerhetsdörrar till bostäder.

Avskräck tjuven med säkerhetsdörr

En säkerhetsdörr fungerar som en effektiv barriär och hindrar inkräktare och oönskade gäster från att tränga in i en byggnad. Det ger extra tid att agera om någon försöker bryta sig in och minskar risken för rån och stölder. Dessutom fungerar säkerhetsdörrar som ett avskräckande medel eftersom de flesta tjuvar föredrar enkla mål och undviker säkra hem och lokaler.

Säkerhetsdörrar Malmö - Tips för att välja rätt

Att välja rätt säkerhetsdörr kan vara en utmaning eftersom det finns många olika alternativ på marknaden. Vi hjälper er gärna plocka ut säkerhetsdörrar som passar i er fastighet i Malmö. När ni skall välja säkerhetsdörr går vi igenom de här punkterna för att komma fram till vad som passar er.

Material

Säkerhetsdörrar kan tillverkas av olika material såsom stål och aluminium med olika typer av fronter. Vi hjälper er att välja dörrar med ytskikt som passar bäst för ert trapphus, till exempel träbeklädnad eller en målad yta som stämmer överens med trapphusets färgsättning.

Funktioner

En säkerhetsdörr kan ha olika funktioner såsom flerstegslås, dörrkedja, titthål och utökat brandskydd. Fundera på vilka säkerhetsfunktioner som är viktiga för er.

Certifieringar

Det finns olika certifieringar som säkerhetsdörrar kan uppfylla, såsom EN 1627 och RC4. Tillsammans kontrollerar vi vilka certifieringar som krävs för försäkringar och liknande.

Design

När det kommer till stil och design finns det mycket att välja mellan. Vi tittar på olika designer och tar reda på vad som fungerar bäst med fastigheten och dess arkitektur.

När ni, tillsammans med oss, går igenom val av material, säkerhetsfunktioner, certifieringar och design får ni ett välgrundat och genomtänkt val av säkerhetsdörr till er fastighet.

Säkerhetsdörrar Stork Housing Trapphusrenovering - Trapphusmålning

Vad är en brandsäkerhetsdörr?

En brandsäkerhetsdörr eller branddörr är en dörr som har utformats och testats för att motstå spridning av brand och rök. Dessa dörrar är särskilt viktiga i flervåningshus och andra byggnader där brand kan spridas snabbt och orsaka stor skada.

Branddörrar måste uppfylla vissa standarder och regler som fastställs av myndigheter och organisationer för att kvalificera sig som brandsäkra. Dessa standarder inkluderar bland annat hur länge dörren kan motstå eld och rök, vilken typ av lås och gångjärn som används och om dörren är självlåsande eller inte.

För ett effektivt brandskyddssystem har brandsäkerhetsdörrar en avgörande roll. De förhindrar att brand och rök sprids och ger på så vis tid för människor att evakuera. En branddörr kan rädda liv.

Hur man installerar och underhåller säkerhetsdörrar på rätt sätt

Att installera och underhålla säkerhetsdörrar på rätt sätt är viktigt för att säkerställa att de fungerar optimalt och för att maximera deras livslängd. Vi hjälper er gärna installera era säkerhetsdörrar korrekt. 

Det är alltid bäst att låta en professionell installatör montera dörren. En säkerhetsdörr är ofta en stor investering och det är onödigt att äventyra dess funktioner med en dålig installation. När våra installatörer sätter in säkerhetsdörrar hos er kan ni räkna med att vi följer tillverkarens instruktioner samt noga ser över sådant som gångjärn och lås. 

Vi ger gärna råd och tips om hur ni bäst tar hand om era säkerhetsdörrar så att de håller länge och fungerar bra.

Trapphusrenovering Västmannagatan Stockholm BRF Kikaren 11

Designalternativ för säkerhetsdörrar

När ni väljer en säkerhetsdörr behöver ni inte kompromissa med utseendet. Det finns flera designalternativ att välja mellan som gör att era säkerhetsdörrar passar perfekt till fastighetens stil. Säkerhetsdörrar finns i olika material och med olika fasader. En ståldörr kan till exempel fungera bra i en modern och minimalistisk byggnad medan en trädörr eller en med målad yta kan passa bättre i en mer traditionell.

Tillbehör som handtag, belysning och dekorativa paneler kan också bidra till att skapa en design som passar din inredning. Välj tillbehör som kompletterar ditt val av dörr och ger en snygg och enhetlig helhet. Som specialister på trapphusrenovering kan vi gärna ge er råd kring hur ni utformar ett snygg, tryggt och säkert trapphus i er fastighet i Malmö.

VI HJÄLPER TILL MED PRIS PÅ SÄKERHETSDÖRRAR

    Rulla till toppen