Golvläggning

Vi lägger golv som håller över tid och med fulla garantier.

Golvläggning är ett hantverk som kräver ett välutfört underarbete för att hålla över tid. Ska ni upphandla en golvläggning i er fastighet? Vi på Stork Housing är experter på golvläggning och hjälper gärna till med allt från design till rivning och golvläggning. Vi garanterar alltid full garantitid och golv som håller över tid. Våra golvläggare har lång erfarenhet och vi ser till att underarbetet utförs på ett fackmannamässigt vis.

Bild: Golvläggning utförd av Stork Housing för BRF Södersol.

Olika typer av golv

Linoleumgolv

Linoleumgolv är ett naturmaterial som används framförallt för golvläggning under lång tid. Golven blir mjuka och är enkla att hålla rent och dämpar mycket ljud. Vi rekommenderar linoleumgolv för korridorsutrymmen och allmänna ytor som kräver en enkel renhållning. Nackdelen med linoleumgolv jämfört med klinker-, vinyl- och trägolv är att materialet kan lätt skadas. Det är värt att tänka på om man vet att saker kommer att flyttas ofta på ytan (t ex om-möbleringar etc.) eller att det finns risk för att tunga saker ställs på ett ställe under längre tid. Det kan skapa märken i mattan. Linoleummattor kan svetsas ihop för ytor som är bredare än själva mattans bredd.

Vinylgolv

Intresset för vinylgolv har senaste tiden ökat kraftigt, framförallt på grund av materialets hållbarhet. Samtidigt är vinylgolv är enkla att hålla rena och passar bra för stora allmänna utrymmen och butiker.

Klinker

Klinkergolv finns i oändligt många olika färger, former och strukturer.

Trägolv

Trägolv är vanligt i bostadslägenheter och exklusivare allmänna lokaler.

Steg-för-steg guide för golvläggning

Steg 1 - Rivning av golv

I det första steget river vi befintligt golv och golvsocklar. Vi ser även till att deponi och miljöhantering sker på rätt sätt. När golvet är rivet ser vi hur underlaget ser ut och då är det möjligt att mer exakt avgöra vad som krävs för att golvet ska bli så hållbart som möjligt. Vi brukar rekommendera att flytspackla för att skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart golv. Värt att notera är att det kan finnas asbest i golv från 

Steg 2 - Golvavslipning

Om det är ett betonggolv under ytskiktet kan det vara bra att slipa av betongen för att utjämning samt få bort gamla limrester etc. När golvet är avslipat och uttorkat rekommenderar vi oftast att en flytspackling utförs. Om golvet är tillräckligt slätt efter slipningen och kan finspacklas för att jämna ut ojämnheter går det bra att hoppa över steg 3.

Steg 3 - Flytspackling

En flytspackling skapar stabilitet i golvet och bidrar till en högklassig golvläggning som håller över tid. Golvet blir slätt och enkelt att belägga med nytt golv. Inför en flytspackning av golv är det viktigt att tänka på vilket utrymme som finns mellan dörrblad och golv så att det inte uppstår problem med öppning och stängning i efterhand. Här måste även höjden på ytskiktet räknas med. 

Steg 4 - Golvläggning

När arbetet med flytspacklet är utfört är det dags att lägga golvet. I detta steget är det viktigt att planera läggningen noga så att det blir raka linjer, centrerat och att materialet räcker till. Vi räknar med ca 10-15 % extra när vi beställer material.

Vill ni ha hjälp med en offert på er golvläggning?


Scroll to Top