ASBESTSANERING

Vi utför kontrollerade asbestsaneringar åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare och har certifierade sanerare.

Vi utför både sanering och inventering av asbest. En felaktigt utförd asbestsanering utsätter inte bara saneringspersonalen för risker utan även de som vistas i lokalen. Anlita Stork Housing så hjälper vi dig med en säker asbestsanering. Asbest består av små fibrer som virvlar upp i luften med dammet vid rivningar och är känt för att öka risken för cancer. Asbest får inte användas idag men kan finnas kvar i äldre byggnader då det fram till början av 1980-talet var ett vanligt byggmaterial i många fastigheter.

Har du upptäckt asbest i din bostad eller bostadsrättsförening är det viktigt att anlita ett byggföretag som har rätt kompetens för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Stork Housings representanter är licenserade för asbestsanering och asbesthanteringar och följer alltid rådande branschstandard – allt för att du som kund ska känna dig trygg med ett korrekt utfört arbete. Om du representerar en styrelse eller som privatperson är intresserad av att få en prisindikation på vad en asbetsanering kommer att kosta hjälper vi gärna till med en kostnadsfri offert och rådgivning. När ni bestämt er för att anlita oss hjälper till med att ta prover, tillståndsansökan och tar fram en detaljerad arbetsbeskrivning och tidsplan för hur arbetet ska fortskrida. Därefter påbörjas själva saneringen och hjälper dig genom hela processen.

Offert - snabbt och enkelt


Scroll to Top